Begrotingen

Wij maken uw exploitatiebegroting, een raming van omzet, kosten en resultaat.

Jaarbegroting

Veel ondernemers maken voor hun bedrijf jaarlijks een exploitatiebegroting. Dat is een raming van omzet, kosten en resultaat.

Als regel stellen wij dan samen met de ondernemer deze begroting op. De ondernemer brengt zijn plannen en voorstellen in, terwijl wij adviseren en de cijfers uitwerken tot een leesbaar overzicht.

Deze jaarbegroting wordt verdeeld over de maanden van het jaar, en later vergeleken met de behaalde omzet, kosten en resultaat volgens de periodieke verslaggeving per maand.

Liquiditeitsbegroting

Ten behoeve van de bank moet er soms een liquiditeitsbegroting worden gemaakt. Ook hierbij begeleiden wij de ondernemer bij het samenstellen van dit document.

Een en ander geschiedt op dezelfde wijze als bij de jaarbegroting.